Ochrona danych i polityka plików cookie

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe i pliki cookie.

1. informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej o adresie URL: needsleep.eu

  2. Operatorem strony internetowej i administratorem danych jest: ISOIS Sp z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511, Warszawa.

  3. Kontaktowy adres e-mail operatora: info@needsleep.eu

  4. Operator jest administratorem danych w odniesieniu do danych dobrowolnie podanych przez użytkownika na stronie internetowej.

  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

   • Tworzenie newslettera

   • Przetwarzanie zapytań za pośrednictwem formularza

   • Świadczenie żądanych usług

  1. Serwis otrzymuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

   • Za pomocą dobrowolnie wprowadzonych danych w formularzach, które są wprowadzane do systemów operatora.

   • Poprzez przechowywanie plików cookie (tzw. “ciasteczek”) na urządzeniach końcowych.

2. wybrane metody ochrony danych stosowane przez operatora:

 1. Obszary logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Gwarantuje to, że dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na serwerze docelowym.

 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Funkcja hashująca działa w jednym kierunku – nie jest możliwe jej odwrócenie, co jest obecnie nowoczesnym standardem przechowywania haseł użytkowników.

 3. Operator zmienia swoje hasła administracyjne w regularnych odstępach czasu.

 4. Aby chronić dane, operator regularnie tworzy kopie zapasowe.

 5. Ważnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja całego oprogramowania wykorzystywanego przez operatora do przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności regularna aktualizacja komponentów oprogramowania.

4. hosting

Witryna jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora cyberFolks.co.uk.

4. prawa użytkownika i dodatkowe informacje na temat wykorzystywania jego danych

 1. W określonych sytuacjach Administrator jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Dotyczy to tych grup beneficjentów:

  • Firma hostingowa na zasadzie delegacji

  • Dostawca usług transportowych

  • Dostawca usług płatniczych

  • Upoważnieni pracownicy i partnerzy, którzy wykorzystują dane w celu przetwarzania zamówień i obsługi strony internetowej

  • Firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz administratora

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania związanych z nimi czynności określonych w odrębnych przepisach (np. w celach księgowych). Jeśli chodzi o dane marketingowe, nie będą one przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 lata.

 2. Użytkownik ma prawo zażądać od administratora danych:

  • dostępu do danych osobowych dotyczących użytkownika,

  • Korekta,

  • Usunięcie,

  • Ograniczenie przetwarzania,

  • i możliwość przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym profilowania, z zastrzeżeniem, że prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Możesz złożyć skargę na działania administratora danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do funkcjonowania strony internetowej.

 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, może być dokonywane w stosunku do Ciebie w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich do krajów spoza Unii Europejskiej.

5. informacje w formularzach

1.Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane.

2.Witryna może rejestrować informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP).

3. strona internetowa może w niektórych przypadkach przechowywać informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika musi pojawić się w adresie URL strony zawierającej formularz.

4. dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. W każdym przypadku kontekst i opis formularza musi wyraźnie wskazywać, do czego jest on używany.

6. protokoły administratora

1. informacje o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej mogą być rejestrowane. Dane te są wykorzystywane do administrowania stroną internetową.

7. podstawowe techniki marketingowe

1. operator korzysta ze statystycznej oceny ruchu na stronie internetowej za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do Google Analytics żadnych danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji gromadzonych przez sieć reklamową Google na temat preferencji użytkownika użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia podanego poniżej:

https://www.google.com/ads/preferences/.

2. operator wykorzystuje techniki remarketingu w celu dostosowania komunikatów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie internetowej, co może sprawiać wrażenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do śledzenia użytkownika, ale w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane reklamodawcom. Wymogiem technicznym dla takich działań jest włączenie obsługi plików cookie.

8. informacje o plikach cookie

 1. Strona korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

  1. utrzymanie sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;  2. do realizacji celów określonych powyżej w punkcie “   Podstawowe techniki marketingowe ” powyżej;

 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (permanent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Wytrwały” Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą zmienić swoje ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka internetowa oferuje możliwość usunięcia plików cookie. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Postępowanie z plikami cookie – jak w praktyce można wyrazić i wycofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zwracamy uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 2. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz używaną przeglądarkę internetową z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: