Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
 2. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez użytkownika, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub weszła w posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać nam (ISOIS Sp. z o.o. Nowogrodzka 31, 00511 Warszawa, Polska, e-mail:
  info@needsleep.eu
  ) za pomocą wyraźnego pisemnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy prześlemy użytkownikowi
  Bezpłatne potwierdzenie zwrotu
  .
 5. Ponosimy koszty zwrotu towarów.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia przez użytkownika od niniejszej umowy mamy obowiązek zwrócić wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że użytkownik wybrał rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu przez użytkownika od niniejszej umowy.
 3. W przypadku zwrotów użyjemy tej samej metody płatności, której użyto do pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu.
 4. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien zwrócić produkt przy użyciu bezpłatnej etykiety zwrotnej GLS otrzymanej od sprzedawcy.